Privacyverklaring

Elegance Change for Life, gevestigd aan Hamstrastraat 2 5394LD Oijen, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

 • https://elegancechangeforlife.com
 • Hamstrastraat 2 5394LD Oijen
 • Tel 06-81143812

Wij gebruiken GEEN Functionaris Gegevensbescherming maar zijn bij klachten/opmerkingen altijd bereikbaar per
e-mail: info@elegancechangeforlife.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die Elegance Change for Life verwerkt:

 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • geboortedatum
 • geslacht
 • facturen op papier

Elegance Change for Life verwerkt GEEN persoonsgegevens direct op de website omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden.
Ook gebruiken we GEEN social media plugins zoals Facebook, Twitter etc. waar uw persoonsgegevens bekend zijn.
Elegance Change for Life verwerkt de persoonsgegevens enkel voor interne doeleinden.
Elegance Change for Life stelt uw persoonsgegevens dus niet ter beschikking aan derden.
Wij maken GEEN gebruik van diensten die persoonsgegevens verwerken.
Elegance Change for Life maakt GEEN gebruik van analyse of tracking services om jou te kunnen volgens zoals; Google Analytics en Google Adword.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Elegance Change for Life verwerkt jouw persoonsgegevens voor het volgende doel:
Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
Als Elegance Change for Life uw persoonsgegevens voor andere doeleinden gaat verwerken, wordt u daar vooraf over geïnformeerd.
Betaling geschiedt contant of per overboeking.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Elegance Change for Life heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

Elegance Change for Life neemt NIET op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.
Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Elegance Change for Life) tussen zit.

Elegance Change for Life gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

De e-mail van Elegance Change for Life wordt gehost bij Argeweb.
Als jij contact opneemt via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Argeweb.
De opgeslagen mails zijn beschermd en indien niet meer relevant worden deze verwijderd.
De mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard, tenzij jij een verzoek indient om de mail onmiddelijk te verwijderen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Elegance Change for Life bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Elegance Change for Life bewaart uw persoonsgegeven zoals: Naam, adres, telefoonnummer, e-mail adres niet langer dan nodig is.
In de praktijk komt het erop neer dat uw persoonsgegevens na 10 jaar worden verwijderd nadat de laatste mutatie van uw persoonsgegevens heeft plaatsgevonden in onze databestanden.

Beveiliging van gegevens

Elegance Change for Life neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Alle persoonsgegevens die Elegance Change for Life verwerkt, zijn zeer goed beveiligd.
Zo is het pand waar vanuit Elegance Change for Life werkzaam is, zeer goed beveiligd, net als de IT-systemen en (digitale) communicatiemiddelen, zoals e-mail, telefoon en de website, van Elegance Change for Life.
Verder monitort Elegance Change for Life continu of de getroffen beveiligingsmaatregelen passend zijn en blijven ten opzichte van de eventuele risico's en past de beveiliging als daar aanleiding toe is op aan.

Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@elegancechangeforlife.com.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft een aantal rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens. Zo heeft u het recht op duidelijke informatie over wat Elegance Change for Life met uw persoonsgegevens doet. Met dit document willen wij u die informatie gegeven.

Verder heeft u het recht:

 • op inzage in uw gegevens
 • op verwijdering van uw gegevens ("het recht om vergeten te worden")
 • op rectificatie en aanvulling van uw gegevens
 • om bezwaar tegen de verwerking te maken als de verwerking gebeurt voor een gerechtvaardigd doel van Elegance Change for Life
 • om eenmaal gegeven toestemming later in te trekken
 • op beperking van de verwerking
 • op dataportabiliteit
 • om niet onderworpen te worden aan geautomatiseerde besluitvorming

Meer informatie over deze rechten, zoals in welke gevallen u de rechten kunt uitoefenen, vindt je HIER
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, kunt u contact opnemen met Elegance Change for Life via bovengenoemde contactgegevens.
Uiterlijk binnen één maand na ontvangst van uw verzoek, berichten wij u.

Elegance Change for Life wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Autoriteit Persoonsgegevens

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone.

Elegance Change for Life gebruikt geen cookies.

Op onze site staat een linkknop naar Facebook. Door direct naar onze Facebook pagina te gaan ligt de verantwoording bij hen.
Wij hebben geen enkele invloed op en dragen geen verantwoordelijkheid voor wat deze netwerken met jouw persoonsgegevens doen.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat.
Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Informatie over onze cookies

Wijzigingen aan dit privacybeleid

Dit privacybeleid kan van tijd tot tijd wijzigen. Elegance Change for Life zal deze wijzigingen op haar website publiceren. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd. Wij zullen jouw persoonsgegevens zonder je toestemming nooit voor andere dan afgesproken doeleinden gebruiken.

Terug naar Elegance Change for Life